Послуги

Підприємство спеціалізується на:

- Проектуванні нових, розширенні, реконструкції, технічному переоснащенні систем газопостачання для забезпечення споживачів природними горючими газами нафтових, газових та газоконденсатних родовищ і газоповітряними сумішами на їх основі із надлишковим тиском не більше 1,2 МПа, а також скрапленими вуглеводневими газами з надлишковим тиском не більше 1,6 МПа.

Виконання вказаних робіт стосується:

 • газопроводів і систем газопостачання (населених пунктів, житлових та громадських будинків, промислових і сільськогосподарських підприємств, ТЕС, котелень, підприємств комунального і побутового обслуговування населення);
 • газорегуляторного обладнання (газорегуляторних пунктів стаціонарних, блокових та шафових);
  систем скрапленого вуглеводневого газу (станцій ГНС, АГНКС, АГЗС і пунктів ГНП), газобалонних складів та установок, систем зливу (наливу) скрапленого газу із залізничних цистерн та морських суден (термінали),  резервуарних парків для зберігання нафти і нафтопродуктів, зріджених вуглеводневих газів;
 • установок комплексної підготовки і компримування газу; установок утилізації супутнього газу на родовищах;
 • гідравлічних розрахунків систем газопостачання (нових, з урахуванням перспективних районів забудови, а також діючих, щодо підвищення їх ефективності);
 • магістральних газопроводів, конденсатопроводів і нафтопроводів (лінійна частина; площадки кранових вузлів; вузли прийому та запуску очисних пристроїв);
 • компресорних станцій, дожимних компресорних станцій та насосних станцій (компресорний цех; газова обв’язка нагнітачів; холодильники; вузли очистки газу/пильники; вузли комерційного і технологічного обліку газу; ємності збору продуктів очистки та конденсату; майданчикові мережі; міжмайданчикові мережі; компресорні стиснутого повітря тощо);

Проектуванні нових та реконструкції існуючих внутрішніх і зовнішніх систем водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції та споруд на них (водозабірні споруди, насосні станції, системи оборотного водопостачання) та погодження вибору джерел тепла

Виконання вказаних робіт також стосується:

 • розробки ТЕО та завдань на проектування будівництва, реконструкції джерел теплової енергії та магістральних теплових мереж систем теплопостачання;
 • проектів парових та водогрійних опалювальних і промислових котелень на всіх видах палива, в т.ч. дахових та мобільних котелень для житлових, громадських та промислових об`єктів у комплексі з інженерними мережами;
 • проектування нових та реконструкції діючих очисних споруд для систем водопостачання та каналізації (побутових та промислових);
 • Окремим напрямом діяльності  є  розроблення окремих розділів проектної документації а саме:
 • оцінку впливу на навколишнє середовище у рамках ТЕО, проекту, робочого проекту;
 • систем протипожежного захисту для проектних об’єктів; систем автоматизації, телемеханізація та оперативно-диспетчерського управління газотранспортних систем і промислових об'єктів;
 • ліній електропередач, підстанцій і розподільних пунктів до 35 кВ, автономних електростанцій до 10 кВ;
 • функції авторського нагляду за будівництвом;
 • декларування безпеки небезпечних виробничих об'єктів нафтової і газової промисловості;
 • інженерно-екологічні розрахунки;

Захисті від корозії.

Виконання вказаних робіт включає:

 • проведення обстеження корозійного стану інженерних мереж;
 • розроблення технологій захисту систем теплопостачання, водопостачання від внутрішньої, зовнішньої та електрохімічної корозії;
 • захист від корозії систем охолодження газонаповнювальних та компресорних станцій;

Науково-дослідній діяльності.

Виконання вказаних робіт включає:

 • розроблення та погодження нових ДСТУ, ДБН та внесення змін в існуючі;
 • аналіз та засоби оптимізації існуючих газових мереж в регіонах.